Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
mgr inż. Mariana Pogorzelskiego
Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju
PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin
Członka Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP
Składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie i Najbliższym

Zarząd Odddziału Lubelskiego SEP

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 sierpnia 2012 r.
 o godzinie 14.00 w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli
przy ul. Paderewskiego 20 w Lublinie
a następnie na cmentarzu na Majdanku