Koła i Zarządy Kół SEP w Oddziale Lubelskim

Według stanu na 31.12.2017 roku do SEP w Oddziale Lubelskim należało 337 osób w trzynastu Kołach SEP.

W wyniku wyborów w kołach wyłoniono zarządy tych kół na  kadencję 2018-2022

Koło Techników i Inżynierów Telekomunikacji w lublinie

Liczba członków: 51

Prezes Koła

Ryszard Zezula

Skarbnik Koła

Zdzisław Maciąg

Sekretarz Koła

Krzysztof Więsyk

Koło Terenowe

Liczba członków: 30

Prezes Koła

Wojciech Budzyński

Skarbnik Koła

Andrzej Stanek

Sekretarz Koła

Ryszard Siekierski

Koło Politechniki Lubelskiej

Liczba członków: 57

Prezes Koła

Zbigniew Połecki

Wiceprezes Koła

Henryka Danuta Stryczewska

Wiceprezes Koła

Andrzej Wac-Włodarczyk

Wiceprezes Koła

Piotr Filipek

Sekretarz Koła

Sylwester Adamek

Skarbnik Koła 

Wojciech Frąckiewicz

   

Koło SEP przy LUBZEL Dystrybucja

Liczba członków:38

Prezes Koła

Paweł Lewandowski

Skarbnik Koła

Tomasz Bartoszek

Sekretarz Koła

Halina Polanowska

Członek Zarządu Koła

Bartłomiej Gąsior

Członek Zarządu Koła

Piotr Sampolski

Koło Seniorów

Liczba członków: 17

Prezes Koła

Katarzyna Kuna

Wiceprezes Koła

Edward Kozieł

Skarbnik Kola

Józef Janiszewski

Sekretarz Koła

Janusz Śliwa

Członek Zarządu Koła

Józef Sadurski

Członek Zarządu Koła

Katarzyna Maliszewska

Członek Zarządu Koła

Eugeniusz Józefacki

Członek Zarządu Koła

Lucjan Kowalski

Koło SEP – BBJ  w Lublinie

Liczba członków: 19

Prezes Koła

Mateusz Wąsek

Skarbnik Koła

Kamil Dobrowolski

Sekretarz Koła

Jarosław Ćwikła

Członek Zarządu Koła

Dariusz Szczepanowski

Koło KWK Bogdanka

Liczba członków: 30

Prezes Koła

Marek Regec

Skarbnik Koła

Andrzej Jabłoniec

Sekretarz Koła

Roman Duda

Koło ELMAX

Liczba członków: 18

Prezes Koła

Witold Woliński

Skarbnik Koła

Zbigniew Bydler

Sekretarz Koła

Agata Niewęgłowska

Koło ELEKTROMONTAŻ

Liczba członków: 13

Prezes Koła

Robert Banach

Wiceprezes Kola

Zbigniew Gołubiak

Skarbnik Koła

Zbigniew Czopik

Koło ZE S.A. Puławy

Liczba członków: 14

Prezes Koła

Zbigniew Wnuk

Sekretarz Koła

Zygmunt Wac

Skarbnik Koła

Janina Mazurek-Bieńko

Koło ELEKTROPROJEKT S.A.

Liczba członków: 8

Prezes Koła

Mieczysław Niedźwiecki 

Skarbnik Koła

Cezary Lasek

Sekretarz Koła

Grzegorz Matuszak

Koło Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie

Liczba członków: 40 w tym 25 uczniów

Prezes Koła

Grzegorz Jodłowski

Sekretarz Koła

Wojciech Modzelewski

Skarbnik Koła

Andrzej Żuchowski

Członek Zarządu Koła

Piotr Sagan

Koło MEGA-SYSTEM PL

 

Liczba członków: 10

 

Prezes Koła

Bogusław Myrcha

Sekretarz Koła

Piotr Jaworski

Skarbnik Koła

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Koła

Paweł Pawłowski