Publikacje dostępne do zakupu w biurze Oddziału

 


Jerzy Laskowski
Nowy Poradnik Elektroenergetyka Przemysłowego
Biblioteka COSiW SEP
Cena 50,00 zł. + VAT

 

Władysław Orlik
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo „KaBe” 
Cena 56,00 zł.+VAT 


Władysław Orlik
Badanie i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków
Wydawnictwo „KaBe”
Cena 52,00zł. + VAT 

Lech Danielski, Stanisław Osiński
Budowa, stosowanie i badanie wyłączników różnicowoprądowych
Biblioteka COSiW SEP
Cena 12,00 zł.+VATEgzamin Kwalifikacyjny Elektryków ( D i E ) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 3. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 15 zł + VATEgzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 4. Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 10 zł + VAT


Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach.
Zeszyt nr 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Biblioteka COSIW SEP
Cena 12 zł + VAT


Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt nr 6. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV
Biblioteka COSiW SEP
Cena 15,00zł. +VAT


Egzamin Kwalifikacyjny Elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt nr 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1kV.
Biblioteka COSiW SEP
Cena 9,00zł. +VAT

Podatek VAT wynosi 5 %