Komisje i Sekcje
Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

- Komisja d/s Techniki Kol Jacek Wozniak

- Komisja d/s Szkoleń Kol. Zbigniew Połecki

- Komisja d/s Współpracy z Młodzieżą ,Anna Smolińska

- Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych, Andrzej Wac- Włodarczyk

- Komisja Energetyczna Kol. Andrzej Ścibior

-Komisja d/s Współpracy z Telekomunikacją, Kol. Ryszard Zezula

- Komisja d/s Promocji Kol. Anna Smolińska, (Halina Polanowska)

- Komisja d/s Członków Wspierających Kol. Jacek Wożniak( Bogusław Myrcha)

- Komisja d/s Izby Rzeczoznawców Kol. Andrzej Kuchciak

- Komisja d/s Nagród i Odznaczeń Kol. Roman Szkodziak

- Komisja d/s Imprez i Wypoczynku Kol. Zbigniew Połeck

- Komisja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Kol. Witold Woliński

- Rada Nadzorcza Komisji Kwalifikacyjnych Edward Wożniak