Zarząd Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Prezes ZO Tadeusz Karczmarczyk
2. Wiceprezes ds. Techniki

Jacek Woźniak

3. Wiceprezes ds. Organizacji i Integracji Roman Szkodziak
4. Wiceprezes ds. Szkoleń Ryszard Siekierski
5. Wiceprezes ds. Nauki i Młodzieży Danuta Stryczewska
6. Sekretarz ZO Halina Polanowska
7. Skarbnik ZO Andrzej Stanek
8. Członek ZO Andrzej Kuchciak
9. Członek ZO Bogusław Myrcha
10. Członek ZO Agata Niewęgłowska
11. Członek ZO Zbigniew Połecki
12. Członek ZO Andrzej Ścibior
13. Członek ZO Anna Smolińska
14. Członek ZO Andzej Wac-Włdarczyk
15. Członek ZO Ryszard Zezula
     

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Przewodniczący Mieczysław Hasiak
2. Członek Krzysztof Krekora
3. Członek Ryszard Kuśmiderski
4. Członek Jacek Kwieciński
5. Członek Zbigniew Wnuk

Sąd Koleżeński Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w kadencji 2018 - 2022

1. Przewodniczący Katarzyna Kuna
2. Sekretarz Ryszard Drozd
3. Członek Jerzy Pacek